Pakri saared

Väike-Pakri Pliiku ots Pakri saared (rootsi keeles Rågöarna „rukkisaared“) asuvad Loode-Eesti rannikul 2-3 km Paldiski linnast läänes. Mandrist eraldavad neid Kurkse väin ning Paldiski laht. Väike-Pakri ja Suur-Pakri (rootsi keeles Lilla Rågö ja Stora Rågö) saared on pindalalt Eesti saarte hulgas 8. ja 9. kohal. Saarte ja laidude kogupindala on 24,7 km2. Lisaks kahele suuremale saarele - Väike-Pakrile (12,9 km2) ja Suur-Pakrile (11,7 km2) - kuulub sinna kümmekond laidu ja kari, millest suuremad on Långgrånne (10,1 ha), Kappa (3,9 ha) ja Bjärrgrånne (0,8 ha).

Peasaarte suurus on tegelikult nimedele vastupidine: Väike-Pakri pindala on suurem kui Suur-Pakril. Arvatakse, et väiksema saare Suur-Pakriks nimetamise põhjus oli suurem elanike arv ja paremad põllumaad.

Väike- ja Suur-Pakri saari eraldab madal (sügavus 1,4-1,8 m) väin ehk salm. Peasaari ühendab osaliselt üle laidude kulgev Nõukogude sõjaväe poolt rajatud tammtee, mille Väike-Pakri poolses otsas on sild. Sild on taastatud 2012. a. Loe lisaks: Pakri saared ühendati taas sillaga.

Püsielanikkond Väike-Pakri saarel 01.01.2013. a seisuga on seitse inimest. Suur-Pakri saarel püsielanikkonda ei ole. Hoolimata püsielanike olemasolust Väike-Pakril ei ole Pakri saared kantud püsiasustusega väikesaarte nimistusse. Käesoleval ajal kuuluvad Pakri saared Paldiski linna haldusalasse, kuigi pakrilased kuuluksid ise meelsamini Padise valda. Loe lisaks: Pakrilased tahavad Padise valla koosseisu.

Osaliselt kuuluvad Pakri saared ja nendevaheline mereala Pakri maastikukaitseala koosseisu. Loe lisaks: Pakri maastikukaitseala ja hoiuala.

Hooaeg on lõppenud

Broneeri paadiretk järgmiseks hooajaks