Teenuse osutamise tingimused

Pakri saared Väike-Pakri tulepaak Teenuse täpne sisu (marsruut, võimalikud vahepaetused, lisateenused jms) lepitakse kokku teenuse broneerimise käigus.

Klient peab teenuse broneerimisel teatama kõigi alla 40 kg kaaluvate reisijate kaalud. See on vajalik selleks, et kõik reisijad saaksid omale sobiva päästevesti.

Klient tasub teenuse eest täies ulatuses ühe tööpäeva jooksul peale broneeringu tegemist ülekandega teenuse osutaja pangakontole. Tähtajaks tasumata broneeringud tühistatakse. Viimase hetke broneeringud tuleb tasuda kohapeal sularahas enne retke algust.

Kliendil ei ole õigust sõlmitud lepingust taganeda.

Klient peab alati broneeringu tühistama, kui ta otsustab teenust mitte kasutada. Kui klient tühistab broneeringu 7 või enam päeva enne kokkulepitud teenuse osutamise algusaega, siis tagastatakse kliendi tasutud summa täies ulatuses ühe tööpäeva jooksul. Hilisemal broneeringu tühistamisel kliendile raha ei tagastata.

Paadiretked toimuvad ainult sobivate ilmastiku- ja navigatsioonitingimuste korral. Otsuse retke toimumise või ärajäämise kohta teeb kapten. Samuti on kaptenil õigus marsruuti muuta sh lühendada, kui selgub, et ilmastiku- või navigatsiooniolud ei võimalda kokkulepitud marsruudi läbimist.

Juhul kui retk jääb ära kliendist mitteolenevatel põhjustel (sobimatud ilmastiku- või navigatsiooniolud vms) tagastatakse teenuse eest tasutud summa kliendile täies ulatuses ühe tööpäeva jooksul.

Kõik kodulehel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hooaeg on lõppenud

Broneeri paadiretk järgmiseks hooajaks